New York - London - Athens - Oslo
Τελευταία Νέα

PROFILE A.E.B.E. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17/01/2020 15:31  17/01/2020 Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS - SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 , του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 16η Ιανουαρίου 2020... ...

ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Ν. 3461/2006

17/01/2020 13:55  17/01/2020 Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία «Andromeda Seafood Sociedad Limitada» δηλώνει ότι, στις 16.01.2020, απέκτησε συνολικά 49.544 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» έναντι 0,23 Ευρώ ανά μετοχή. ΧΑ sp ...

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε. Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

17/01/2020 13:29  17/01/2020 Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η Τράπεζα OPTIMA BANK A.E. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές: Ημερομηνία Συναλλαγή Ποσότητα Χρηματοπιστωτικό Αξία (σε ΕΥΡΩ) 16/01/2020 Αγορά 4.788 Μετοχές ΜΟΗ (ΚΟ) 97.622,82 16/01/2020 Πώληση 1.091 Μετοχές ΜΟΗ (ΚΟ) 22.117,62 16/01/2020 Πώληση ... ...

COCA-COLA HBC A.G. Conference call invitation for investors and analysts for the 2019 full-year results on Thursday, 13 February 2020

17/01/2020 12:52  17/01/2020 Coca-Cola HBC AG Conference call invitation for investors and analysts 2019 full-year results on Thursday, 13 February 2020 Zug, Switzerland ? 17 January 2020 ? Coca-Cola HBC AG (Coca?Cola HBC) today announces that it will release its 2019 full-year results ended 31 December 2019 on Thursday, 13 February 2020 at 7:00 am London Time. The press release will be available as of that time on the company website: http://www.coca-colahellenic.com Coca-Cola HBC's management will host a conference call for investors ... ...

ΙΑΣΩ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17/01/2020 12:43  17/01/2020 Η ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ? ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ? ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ? ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. (η Εταιρεία) γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σε υλοποίηση και εφαρμογή της από 09/09/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 20/11/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 16/01/2020, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 1.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,44 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία... ...

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

17/01/2020 10:46  17/01/2020 ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. 341201000? Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 Η Εταιρεία «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και το Νόμο 3556/2007, η εταιρεία «ELTRAK CP LIMITED», η οποία είναι νομικό πρόσωπο που δύναται να έχει στενούς δεσμούς με τον κ. Alexei Schreier, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας... ...

ΔΕΗ Α.Ε. Αλλαγή CFO στον Όμιλο ΔΕΗ

17/01/2020 10:45  17/01/2020 Ο κ. Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης νέος Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η κα Αλεξάνδρα Κονίδα αποχωρεί από τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να συνεχίσει την επαγγελματική της πορεία στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η ΔΕΗ ευχαριστεί θερμά την κα Κονίδα για την πολύτιμη συνεισφορά της στην οικονομική διαχείριση της Εταιρείας και της εύχεται καλή επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά της βήματα. Νέος Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών ορίζεται ο κ. Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, οικονομολόγος με πολυετή εμπειρία στην Οικονομική Διεύθυνση μεγάλων... ...

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17/01/2020 10:13  17/01/2020 Η Εταιρία Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ (η Εταιρία), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, στις 16/01/2020, αγόρασε 5.365 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης 5,017 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 26.866,90 ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας. Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρία κατέχει πλέον 264.569 ίδιες μετοχές, ποσοστό 0,9619% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας. Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό... ...

Ο.Τ.Ε. Α.Ε. Ανακοίνωση-Αγορά Ιδίων Μετοχών

17/01/2020 10:12  17/01/2020 Ανακοίνωση-Αγορά Ιδίων Μετοχών Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2020? O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 16/01/2020, αγόρασε 37.938 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης ¬13,7958 ανά μετοχή, συνολικής αξίας ¬ 523.386,41 σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 9.374.943 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,953% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. Η ανακοίνωση... ...

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17/01/2020 10:11  17/01/2020 Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 27/6/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 27/6/2018 απόφασης του Δ.Σ., προέβη την 16/1/2020, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, σε αγορά 16.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 7,7797 ευρώ ανά μετοχή και συνολική... ...

περισσότερα νέα »

Φωτιά σε ισόγειο πολυκατοικίας στον Πειραιά

17/01/2020 17:01 - Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (17/1) στον Πειραιά, σε ισόγειο κτιρίου στην οδό Θεμιστοκλέους, κοντά στο νοσοκομείο Μεταξά... ...

Επιπλέον 1.200 ειδικοί φρουροί στις ομάδες ΔΙΑΣ

17/01/2020 17:01 - Επιπλέον 1.200 ειδικοί φρουροί τοποθετούνται στις ομάδες ΔΙΑΣ και έτσι θα αυξηθούν... ...

Μπορέλ: Η ΕΕ έτοιμη να στείλει στρατιώτες στη Λιβύη για την εφαρμογή εκεχειρίας

17/01/2020 17:01 - «Εάν υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη να βοηθήσει στην εφαρμογή και παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός, ενδεχομένως και με στρατιώτες, για παράδειγμα στο πλαίσιο κάποιας αποστολής της ΕΕ», δήλωσε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ. ...

Η Ιταλία επιβάλλει την ηλεκτρονική πληρωμή με κάρτα για φοροαπαλλαγές

17/01/2020 17:01 - Η ιταλική κυβέρνηση, με τον τελευταίο κρατικό προϋπολογισμό, αποφάσισε την επιβολή της «ηλεκτρονικής πληρωμής... ...

Σύλληψη για την άγρια δολοφονία μετανάστη στη Μόρια

17/01/2020 17:01 - Ενας Αφγανός, 27 ετών, συνελήφθη για την άγρια δολοφονία μετανάστη από την Υεμένη, μετά από καβγά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στον καταυλισμό της Μόριας.Ο άνδρας φέρεται να μαχαίρωσε σε διάφορα σημεία του σώματος το θύμα, που διακομίστηκε στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου και εξέπνευσε. Πρόκειται για τον δεύτερο νεκρό, θύμα δολοφονίας, μέσα στον Ιανουάριο στη Μόρια. Την περασμένη Τετάρτη υπέκυψε στα τραύματά του από μαχαίρι μετανάστης που είχε δεχτεί επίθεση το βράδυ της Πρωτοχρονιάς.Για τη χθεσινή δολοφονία συνελήφθη άλλος Αφγανός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο δράστης προσπάθησε να κρυφτεί μετά τη δολοφονία για να μην εντοπιστεί από τις Αρχές. ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΤΕ Το μυστήριο με τους κωδικούς ασφαλείας του Ρουβίκωνα: Έχουν κωδικούς για πολλά κτίρια; ΚΥΣΕΑ: Αλλαξε η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων Και τι κερδίζει ο Χαφτάρ από την επίσκεψη στην Αθήνα; ...

Εικόνες από νέα ένταση στη Μόρια μετά από τη δολοφονία ενός 20χρονου

17/01/2020 17:01 - Αναταραχή προέκυψε από το πρωί της Παρασκευής (17/01) στον καταυλισμό του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια... ...

ESG η τάση στη στρατηγική των ασφαλιστικών εταιρειών: Η υποδειγματικά πρωτοπόρος INTERAMERICAN

17/01/2020 17:01 - Γ. ΡούντοςΗ δημοσίευση του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 «περί γνωστοποιήσεων Αειφορίας στον τομέα των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών», στις 9 Δεκεμβρίου, άνοιξε ένα μεγάλο θέμα για τις ασφαλιστικές εταιρείες. O Κανονισμός αυτός στοχεύει στη μεγαλύτερη, κατά το δυνατόν, διαφάνεια όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές -μεταξύ άλλων και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, καθώς και […] ...

Ενωση Δικαστών Εισαγγελέων: Εκτακτη σύγκληση του ΔΣ ζητούν 5 μέλη του

17/01/2020 17:01 - Τη σύγκληση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ζητούν με ανακοίνωση τους πέντε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης προκειμένου, όπως αναφέρουν, να διασφαλιστεί ο σεβασμός του καταστατικού πλαισίου. ...

περισσότερα νέα »

Απειλούν με αποχωρήσεις από την ακτοπλοΐα - «Τρικυμία» στο υπουργείο Ναυτιλίας

17/01/2020 17:01 - Τρικυμία στο υπουργείο Ναυτιλίας με αφορμή τη μη αποδοχή ακόμη, της ομόφωνης θετικής γνωμοδότησης του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ), αιτημάτων δυο ακτοπλοϊκών εταιρειών. Μάλιστα η μία ακτοπλοϊκή ανακοίνωσε την πρόθεση της να εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησής της από την ελληνική ακτοπλοΐα. ...

Συνταξιοδότηση ή συνέχιση της εργασίας;

17/01/2020 15:01 - Αλλάζει άρδην το τοπίο με το νέο ασφαλιστικό για τους έχοντες πολλά χρόνια προϋπηρεσίας, καθώς η τροποποίηση των συντελεστών αναπλήρωσης και το ενδεχόμενο επιβολής ανώτατου πλαφόν για περισσότερα από 42-45 χρόνια ασφάλισης, σε συνδυασμό με τη μείωση του ποσοστού περικοπής της σύνταξης για όσους εξακολουθήσουν να εργάζονται, δημιουργούν καινούργια δεδομένα. ...

ΤτΕ: Συρρικνώθηκε το ταμειακό έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης το 2019

17/01/2020 13:01 - Αισθητή συρρίκνωση παρουσίασε το ταμειακό έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης πέρυσι σε σχέση με το 2018.  ...

Talk of the Market: Συναντήσεις-προοίμιο συνεργασιών

17/01/2020 11:01 - Με συμμετοχή αντιπροσωπειών από όλες τις ελληνικές τράπεζες ολοκληρώθηκε χθες road show της JP Morgan στο Λονδίνο. Όλα τα μεγάλα θέματα, από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, το σχέδιο Ηρακλής και πιθανές συμπληρωματικές λύσεις, μέχρι τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, τέθηκαν στη συνάντηση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών. Στρατηγικό σύμμαχο αναζητά η Attica Βank. ...

Και η Google στο κλαμπ του ενός τρισ. δολαρίων

17/01/2020 9:01 - Στο «κλαμπ» των εταιρειών με κεφαλαιοποίηση ενός τρισ. δολαρίων εισήλθε και η Alphabet, μητρικός όμιλος της Google, αποτελώντας την τέταρτη εταιρεία, μετά τις Apple, Amazon.com και Microsoft, εν μέσω του δυναμικού ράλι της Wall Street και των τεχνολογικών μετοχών, που συνεχίζεται δυναμικά και το 2020., ...

Και η Google στο κλαμπ του ενός τρισ. δολαρίων

17/01/2020 9:01 - Στο «κλαμπ» των εταιρειών με κεφαλαιοποίηση ενός τρισ. δολαρίων εισήλθε και η Alphabet, μητρικός όμιλος της Google, αποτελώντας την τέταρτη εταιρεία, μετά τις Apple, Amazon.com και Microsoft, εν μέσω του δυναμικού ράλι της Wall Street και των τεχνολογικών μετοχών, που συνεχίζεται δυναμικά και το 2020., ...

Αυτοκίνητα: Ρεκόρ πωλήσεων στην Ευρώπη τον Δεκέμβριο

16/01/2020 15:01 - Η αγορά της Ευρώπης αναδεικνύεται σε φωτεινή εξαίρεση για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, με τις πωλήσεις αυτοκινήτων να ανέρχονται σε επίπεδα-ρεκόρ τον Δεκέμβριο. Οι πωλήσεις σημείωσαν άνοδο 21,7% τον τελευταίο μήνα του 2019, στα 1,22 εκατ. οχήματα, από 998.791 τον αντίστοιχο μήνα του 2018, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ACEA. Για το σύνολο του έτους, οι πωλήσεις ήταν αυξημένες κατά 1,2%, στα 15,160 εκατ. οχήματα, και έναντι οριακής πτώσης του 2018. Διψήφια ποσοστά αύξησης της ζήτησης  και στην Ελλάδα. ...

Τι τονώνει το ηθικό των ελληνικών βιομηχανιών

16/01/2020 12:01 - Βελτιώνεται σημαντικά το κλίμα στην ελληνική βιομηχανία. Ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών του ΙΟΒΕ για τον κλάδο σκαρφάλωσε τον Δεκέμβριο σε υψηλά 12 ετών, αισθητά ενισχυμένος σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.  ...

περισσότερα νέα »

Η ατζέντα του Πούτιν για τη Διάσκεψη του Βερολίνου με θέμα τη Λιβύη

17/01/2020 17:01 - Το Βερολίνο για να συμμετάσχει στην διεθνή διάσκεψη για τη Λιβύη θα επισκεφθεί στις 19 Ιανουαρίου ο Ρώσος πρόεδρος... ...

Συνελήφθη στην πλατεία Κοτζιά ο δραπέτης από το ΑΤ Κορυδαλλού

17/01/2020 17:01 - Συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής ο άνδρας που δραπέτευσε από το ΑΤ... ...

Μετά τον Γιάννη Σπαλιάρα, και η Χριστίνα Σωτήριου πρωταγωνιστεί σε σειρά στο Ιράν

17/01/2020 17:01 - Γούρικη φαίνεται πως ήταν η συμμετοχή των Ελλήνων ηθοποιών στη Μεξικάνικη σειρά παραγωγής Netflix, «El Señor de los Cielos» και... ...

Η Βρετανία παγώνει συνολικά τα περιουσιακά στοιχεία της λιβανικής Χεζμπολάχ

17/01/2020 17:01 - Το υπουργείο Οικονομικών της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι συμπεριέλαβε το σύνολο της λιβανικής οργάνωσης Χεζμπολάχ... ...

Μπορέλ: Εάν χρειαστεί να σταλούν στρατιώτες της Ε.Ε. στη Λιβύη

17/01/2020 17:01 - Μήνυμα πως εάν υπάρξει κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι έτοιμη να βοηθήσει στην εφαρμογή και παρακολούθηση της κατάπαυσης του πυρός, ενδεχομένως και με στρατιώτες, έστειλε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Ζοζέπ Μπορέλ. ...

Βαρουφάκης: Η εμπλοκή της Ελλάδας στο θέμα της Λιβύης εξελίσσεται σε διπλωματικό φιάσκο

17/01/2020 17:01 - Την ανησυχία του ότι η εμπλοκή της Ελλάδας εξελίσσεται στο «μεγαλύτερο ίσως διπλωματικό φιάσκο... ...

Ερντογάν: Θα θέσω στη Διάσκεψη του Βερολίνου το ζήτημα της Συρίας

17/01/2020 17:01 - Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την Παρασκευή, ότι θα μιλήσει με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για την «άσχημη» κατάσταση στην Ιντλίμπ, προπύργιο των ανταρτών στη βορειοδυτική Συρία, που βομβαρδίζεται από το συριακό καθεστώς παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. ...

Υπουργείο Εργασίας: 12 εκατ. ευρώ σε παροχές για ανασφάλιστους υπερήλικες

17/01/2020 17:01 - Ο προϋπολογισμός εξόδων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων πιστώνεται... ...

περισσότερα νέα »

Τεχνολογικές μετοχές και… bitcoin σε ρόλο «ασφαλών λιμένων»

16/01/2020 8:01 - Η χαλαρή νομισματική πολιτική έχει αλλάξει τα δεδομένα σχετικά με το τι θεωρείται ασφαλές καταφύγιο. Τι δείχνει η άνοδος του bitcoin μετά τον θάνατο του Σουλεϊμανί. Ο ρόλος του δολαρίου, οι χαμηλές αποδόσεις των treasuries και το ράλι των «FANG». ...

Δημογραφική «βόμβα» απειλεί την Ευρώπη

15/01/2020 8:01 - Η γήρανση του πληθυσμού συνιστά οικονομική πρόκληση για τις ευρωπαϊκές χώρες. Τι δείχνουν οι δημογραφικές τάσεις και η σύγκριση με τις αναδυόμενες οικονομίες. Γιατί το πλήγμα είναι ιδιαίτερα βαρύ για τον ευρωπαϊκό Νότο. ...

Brexit: Το επικρατέστερο σενάριο για μια εμπορική συμφωνία με την Ευρώπη

14/01/2020 8:01 - Η θέση της Βρετανίας στις εμπορικές διαπραγματεύσεις θα είναι πιο ισχυρή σε σχέση με τον προηγούμενο γύρο συνομιλιών. Τι αποκαλύπτουν οι δηλώσεις του Μαρκ Κάρνεϊ. Γιατί είναι πιο πιθανή μια περιορισμένη εμπορική συμφωνία. ...

Γιατί ο καπιταλισμός χρειάζεται... restart!

12/01/2020 8:01 - Η ανάγκη επιστροφής στον «καπιταλισμό του μετόχου» και τα αιτήματα της νέας γενιάς. Γιατί αν δεν γίνουν τώρα κρίσιμες αλλαγές, πολλές εταιρείες θα… χάσουν το τρένο. Οι επενδύσεις και οι παράγοντες του φόβου και της απληστίας. ...

Τα μέτωπα που θα αντιμετωπίσει ο πλανήτης το 2020

11/01/2020 8:01 - Τι εκτιμήσεις τους για τα καυτά διεθνή μέτωπα καταθέτουν οι ανταποκριτές των Financial Times. Ο επικίνδυνος Τραμπ και η στασιμότητα που αναμένεται να συνεχιστεί την Ευρώπη. Τα προβλήματα της Κίνας και οι μεγάλοι πονοκέφαλοι του Βλάντιμιρ Πούτιν. ...

Το στοίχημα της ανάκαμψης κρύβει ρίσκα για τους επενδυτές

11/01/2020 8:01 - Διάψευση των προσδοκιών για παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη το 2020 μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική διόρθωση τις χρηματιστηριακές αγορές. Γιατί είναι κομβική η επίδοση της κινεζικής οικονομίας. Τα σινιάλα από τα ομόλογα. ...

To Ιράν εξετάζει πως θα απαντήσει στις ΗΠΑ

08/01/2020 8:01 - H Tεχεράνη θέλει να ικανοποιήσει το λαϊκό αίσθημα για εκδίκηση αλλά δεν θέλει να εμπλακεί σε κανονικό πόλεμο. Η στάση των σκληροπυρηνικών και οι εκκλήσεις των μετριοπαθών για αυτοσυγκράτηση. Ο ρόλος των ιρανικών πολιτοφυλακών. ...

Οι προβλέψεις 10 μεγάλων οίκων για μετοχές και ομόλογα ΗΠΑ

07/01/2020 8:01 - Κοινή πεποίθηση ότι θα συνεχιστεί η ανοδική πορεία των αγορών. Πού μπαίνει ο πήχης για τον S&P 500 και την απόδοση του 10ετούς treasury. Ποιους κλάδους επιλέγουν και ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι φόβοι. ...

περισσότερα νέα »

Αναζήτηση

Δείκτες
Γενικός Δείκτης 934.22  (+10,280.22%)
FTSE 20 Large Cap 2,335.39  (+116,669.50%)
Δείκτης Αγοράς 578.68  (+11,473.60%)
FTSE Mid Cap 1,255.43  (+125,443.00%)
FTSE Τράπεζες 879.62  (+10,895.25%)
Συν. Απόδοση ΓΔ 1,531.64  (+153,064.00%)
Διεθνούς Δραστηριοποίησης
Plus
2,381.14  (+118,957.00%)
Mid & Small Cap
Θεμελιωδών Μεγεθών
3,076.64  (+102,454.67%)
  Τελευταία Ενημέρωση 17/01/20 17:32
* Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση από την Inforex SA

Χρηματιστήριο
Σύμβολο Τιμή Μεταβολή
 ΝΤΟΠΛΕΡ   0.46   +18.97% 
 ΜΑΣΟΠ   2.10   +17.98% 
 ΛΙΒΑΝ   0.07   +12.90% 
 ΣΠΙ   0.51   +11.35% 
 ΛΟΓΟΣ   0.61   +10.00% 
 ΒΙΣ   0.97   +9.60% 
 ΕΧ   1.02   +8.51% 
 ΧΑΙΔΕ   0.86   +7.55% 
 ΝΑΚΑΣ   1.96   +6.52% 
 ΚΛΜ   0.81   +5.19% 
  Τελευταία Ενημέρωση 17/01/20 17:31
* Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση από την Inforex SA
Σύμβολο Τιμή Μεταβολή
 ΣΑΤΟΚ   0.02   -19.30% 
 ΟΠΤΡΟΝ   3.60   -4.26% 
 ΙΛΥΔΑ   0.47   -4.08% 
 ΠΠΑΚ   4.86   -3.76% 
 ΑΒΕ   0.28   -3.45% 
 ΕΠΣΙΛ   2.36   -3.28% 
 ΑΤΤΙΚΑ   1.31   -2.97% 
 ΕΝΤΕΡ   6.80   -2.86% 
 ΝΙΟΥΣ   0.46   -2.14% 
 ΑΛΜΥ   1.40   -2.10% 
  Τελευταία Ενημέρωση 17/01/20 17:31
* Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση από την Inforex SA

Ισοτιμίες Νομισμάτων
 Σύμβολο   Τιμή 
 EUR/USD   1.18 
 EUR/GBP   0.92 
 EUR/JPY   128.55 
  Τελευταία Ενημέρωση