New York - London - Athens - Oslo
Τελευταία Νέα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019

15/07/2020 17:20  15/07/2020 Δείτε την ανακοίνωση. Ανακοίνωση https://www.athexgroup.gr/documents/10180/5922707/128_5959_2020_Greek_1.pdf/5ccd8e8c-42a2-4033-8fd4-47691f9f1785 ΧΑ sp ...

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών

15/07/2020 17:19  15/07/2020 Η Εταιρία ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ, σε συνέχεια της από 3 Ιουλίου 2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της περί εκλογής της ελεγκτικής εταιρείας Grant Thornton για τον Τακτικό και Φορολογικό έλεγχο της χρήσης 2020, γνωστοποιεί ότι η ελεγκτική εταιρεία ανέθεσε τη διενέργεια των ελέγχων στον κο Αθανάσιο Ξύνα Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή με ΑΜΣΟΕΛ 34081 και στην κα Ελπίδα Λεωνίδου Αναπληρωματική Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια με ΑΜΣΟΕΛ 19801. ΧΑ sp ...

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

15/07/2020 16:14  15/07/2020 Δείτε την ανακοίνωση. Ανακοίνωση https://www.athexgroup.gr/documents/10180/5922707/128_5956_2020_Greek_1.pdf/07c8f548-672a-41dc-af13-2e384e035458 ΧΑ sp ...

PASAL A.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

15/07/2020 16:08  15/07/2020 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών https://www.athexgroup.gr/documents/10180/5922707/1171_5955_2020_Greek_1.pdf/baf8c4b9-6640-4236-9f4b-f4edaea47a89 ΧΑ sp ...

PASAL A.E. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου

15/07/2020 15:51  15/07/2020 ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση για μεταβολή ποσοστού μετόχων σε επίπεδο δικαιωμάτων ψήφου https://www.athexgroup.gr/documents/10180/5922707/1171_5954_2020_Greek_1.pdf/fa0c5b99-6aef-4648-8457-3028fc79e0ec ΧΑ sp ...

ΑΕΓΕΚ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

15/07/2020 15:00  15/07/2020 Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής πολιτικής της εταιρίας, για διάθεση παγίων και προς το σκοπό της μείωσης των δανειακών υποχρεώσεών της από την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη της, ως εγγυήτρια, της συνδεδεμένης εταιρίας ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., προέβη την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 στην υπογραφή συμβολαίου πώλησης και μεταβίβασης προς την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "INTRAKAT", ενός γηπέδου (αγροτεμαχίου)... ...

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Συμπλήρωση Οικονομικού Ημερολογίου 2020

15/07/2020 14:04  15/07/2020 Η εταιρία Quest Συμμετοχών Α.Ε., βάσει των άρθρων 4.1.2. - 4.1.3.15 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, συμπληρώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2020 ως ακολούθως: Ανακοίνωση (Δελτίο Τύπου) των εξαμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων 2020 την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020 (μετά την λήξη της συνεδρίασης). Δημοσιοποίηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης 2020 την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.quest.gr). Ενημέρωση αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του Α... ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

15/07/2020 13:56  15/07/2020 ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 https://www.athexgroup.gr/documents/10180/5922707/53_5950_2020_Greek_1.pdf/aa8c91f1-51da-4ea5-a77b-898085dac518 ΧΑ sp ...

Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. Ανακοίνωση για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρίας ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ και τη διεύρυνση του εταιρικού σκοπού της

15/07/2020 13:55  15/07/2020 Στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2008 και του άρθρου 2 παρ. α΄ και ιδ' της απόφασης 3/347/12-07-2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΕΥΑΘ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους της, ότι η Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρίας ΕΥΑΘ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε, της οποίας μοναδικός Μέτοχος είναι η ΕΥΑΘ ΑΕ, που κατέχει το 100% των 4.920.000 μετοχών της, ποσού δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα χιλιάδων ¬ (2.460.000,00 ¬), αποφάσισε στις 26/06/2020 τα εξής : ... ...

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

15/07/2020 13:28  15/07/2020 Σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 - 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο πλαίσιο της άμεσης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2020. Η Δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Στοιχεία - Πληροφορίες Χρήσης 1/1-31/12/2019 και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 1/1-31/12/2019) πραγματοποιήθηκαν την 30η Ιουνίου 2020 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.atticamediagroup.gr και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) μετά τη λήξη της... ...

περισσότερα νέα »

HSBC για ελληνικές τράπεζες: Οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές

15/07/2020 18:07 - H πανδημία έχει καθυστερήσει κατά ένα χρόνο την ανάκαμψη της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών, που έχουν μείνει με περιορισμένες κεφαλαιακές θέσεις για τη διαχείριση της κατάστασης, τονίζει η HSBC σε έκθεσή της.  ...

«One stop shop» για μεγάλες επενδύσεις

15/07/2020 18:07 - Η δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης για στρατηγικές επενδύσεις, η νέα μονάδα για την καταπολέμηση του παραεμπορίου, αλλά και η απλοποίηση της ίδρυσης Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων προβλέπονται, μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε στη Βουλή. ...

Ταμείο Ανάκαμψης: Αισιόδοξη για συμφωνία η Γαλλία

15/07/2020 17:07 - Εν όψει της επικείμενης Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. και ενώ διαμορφώνονται διαφορετικές τάσεις αναφορικά με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων για το Σχέδιο Ανάκαμψης της Ε.Ε., η Γαλλία εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία των συζητήσεων.   ...

Κομισιόν: Σχεδιάζει μέτρα κατά της φοροαποφυγής επιχειρήσεων

15/07/2020 17:07 - Η Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα σχέδια κατά των καθεστώτων επιθετικής φορολογίας των επιχειρήσεων που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά της ΕΕ, μία κίνηση που, όπως ανέφερε, θα βοηθήσει την ανάκαμψη της Ευρώπης από την πανδημία του κορωνοϊού. ...

ΔΕΣΕ: «Ναι» σε 8 νέες στρατηγικές επενδύσεις 1,1 δισ.

15/07/2020 17:07 - Το «πράσινο φως» για οκτώ στρατηγικές επενδύσεις, συνολικού ύψους 1,1 δισ. ευρώ, που συμβάλλουν στη δημιουργία 3.300 θέσεων εργασίας, «άναψε» στη σημερινή της συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Διϋπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ), υπό την προεδρία του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη. ...

Πυροβόλησαν επιχειρηματία στην Κορινθία

15/07/2020 17:07 - Ο επιχειρηματίας δέχθηκε τρεις σφαίρες, οι δύο τον βρήκαν και στα δύο πόδια ...

Κρίσιμες εκλογές σε Β. Μακεδονία: Το δίλημμα της κάλπης και η μάχη της αυτοδυναμίας

15/07/2020 17:07 - Ικανοποιητική κρίνεται μέχρι τις 13:00 η προσέλευση των πολιτών στις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές στη που διεξάγονται σήμερα στη Βόρεια Μακεδονία ...

Έτοιμη να βγει στο δρόμο η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική BMW X

15/07/2020 17:07 - Η πρώτη, αμιγώς ηλεκτρική BMW X είναι έτοιμη να βγει στους δρόμους. Η BMW iX3 συνδυάζει – κατά τον κατασκευαστή... ...

περισσότερα νέα »

ΥΝΑΝΠ: Ζητεί εγρήγορση των εταιρειών ακτοπλοΐας Αργοσαρωνικού για τα μέτρα Covid-19

15/07/2020 16:07 - Ευρεία σύσκεψη με θέμα την πιστή εφαρμογή των μέτρων προστασίας από τον κορωνοϊό στις ακτοπλοϊκές γραμμές του Αργοσαρωνικού, με τις οποίες  μετακινούνται ετησίως εκατοντάδες χιλιάδες επιβάτες, συγκλήθηκε την Τετάρτη στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από  απόφαση του ΥΝΑΝΠ, Γιάννη Πλακιωτάκη. ...

Ο υπ. Εξωτερικών της Αυστρίας μετριάζει τις ελπίδες για την επίτευξη συμφωνίας για το Ταμείο Ανάκαμψης

14/07/2020 18:07 - Επιφυλακτικός ως προς τις προοπτικές επίτευξης συμφωνίας για το Ταμείο Ανάκαμψης και το νέο πολυετές κοινοτικό Δημοσιονομικό Πλαίσιο στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Παρασκευή και το Σάββατο στις Βρυξέλλες, εμφανίστηκε ο υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ κατά τη σημερινή συνάντησή του στη Βουδαπέστη με τους ομολόγους του των άλλων τεσσάρων κεντροευρωπαϊκών χωρών. ...

Σε θετικό έδαφος η Wall - "Γύρισε", παρά τις πιέσεις, και ο Nasdaq - Capital.gr

14/07/2020 16:07 - Σε θετικό έδαφος η Wall - "Γύρισε", παρά τις πιέσεις, και ο Nasdaq  Capital.gr ...

Βρετανία: Αποκλείει την Huawei από το δίκτυο 5G

14/07/2020 16:07 - Την απόφαση να αποκλείσει τη Huawei από το δίκτυο 5G της Βρετανίας πήρε ο  Μπόρις Τζόνσον. ...

ΕΒΕΑ-έρευνα: Ανήσυχοι για την πορεία της οικονομίας λόγω Covid-19 οι περισσότεροι

14/07/2020 14:07 - Αυξημένη ανησυχία για τα οικονομικά προβλήματα, που μπορεί να φτάσουν μέχρι και το «λουκέτο» για σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, λόγω της πανδημίας του νέου κορωνοϊού Covid-19, εκφράζουν στην πλειονότητά τους οι πολίτες, όπως προκύπτει από την τελευταία έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), που πραγματοποίησε η εταιρεία Pulse RC κατά το χρονικό διάστημα 2 έως 6 Ιουλίου. ...

ΥΠΟΙΚ: Κάλεσμα για υποβολή φορολογικών δηλώσεων

14/07/2020 14:07 - 15 ημέρες πριν λήξει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με 1 στις 3 να μην έχει ακόμα υποβληθεί, ο υπουργός Οικονομικών κάλεσε τους φορολογούμενους να μην καθυστερήσουν. Εξήγησε δε πως εάν δοθεί παράταση συρρικνώνεται ο αριθμός των δόσεων, που έχει αυξηθεί σε 8 από 3 που προβλέπονταν έως τώρα.  ...

HSBC για Ελλάδα: Βλέπει ύφεση 8,2%- Tι περιμένει για το Χ.Α.

14/07/2020 14:07 - Σε υποβάθμιση των προβλέψεών της για την ελληνική οικονομία προχωρά η HSCB σε νέα έκθεσή της, αν και διακρίνει ελαφρώς πιο θετικές προοπτικές για τον τουρισμό. Διατηρεί τη θετική της σύσταση για τις ελληνικές μετοχές και επισημαίνει ότι ουσιαστικά το μεγάλο βαρίδι για το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι οι τράπεζες, για τις οποίες οι προκλήσεις μεγεθύνονται εν μέσω πανδημίας.  ...

ΕΣΑ-ΠΟΜΙΔΑ: Κοινή πρόταση για τα εμπορικά μισθώματα έτους 2020

14/07/2020 14:07 - Πρόταση που αφορά στην οικειοθελή μείωση των επαγγελματικών μισθωμάτων έως 40% μέχρι το τέλος του έτους, παρουσίασαν σήμερα από κοινού οι πρόεδροι του ΕΣΑ, Στ. Καφούνης, και της ΠΟΜΙΔΑ, Στρ. Παραδιάς, ζητώντας από την πολιτεία να νομοθετήσει την ήδη ισχύουσα για τις αναγκαστικές μειώσεις φορολογική επιστροφή του 30% της απώλειας ενοικίων, ως κίνητρο και για όσες μειώσεις μισθωμάτων έως 40% συμφωνηθούν οικειοθελώς μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών, για το διάστημα έως 31.12.2020. ...

περισσότερα νέα »

Τηλεφωνική επικοινωνία Μέρκελ - Πούτιν για Ουκρανία, Ιράν και Λιβύη

15/07/2020 18:07 - Για την εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ, αλλά και για το εμπάργκο όπλων στο Ιράν και την τρέχουσα κατάσταση στη Λιβύη συζήτησαν κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία σήμερα, Τετάρτη, η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. ...

Το Βερολίνο υποβαθμίζει τη σημασία της τριμερούς συνάντησης

15/07/2020 17:07 - Για συνομιλίες σε υπηρεσιακό επίπεδο δε δίνουμε πληροφορίες, δηλώνει η καγκελαρία στην Deutsche Welle. Προφανώς, ο τούρκος ΥΠΕΞ Μ. Τσαβούσογλου αξιοποιεί τη συνάντηση για να στείλει ένα μήνυμα στην ΕΕ. ...

Το ενδιάμεσο πόρισμα «Πισσαρίδη» για τη στρατηγική ανάπτυξη της χώρας ζητούν 37 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

15/07/2020 17:07 - Με Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων που κατέθεσαν 37 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο του... ...

Η Ξάνθη ζητάει να μην επικυρωθεί η βαθμολογία της Super League

15/07/2020 17:07 - Αίτημα στη Super League για την μη επικύρωση της βαθμολογίας μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεση της στην ΕΠΟ, κατέθεσε η Ξάνθη... ...

Το περίφημο ρολόι της Πάτρας, άνθισε ξανά και δείχνει την σωστή ώρα

15/07/2020 17:07 - Ένα από τα χαρακτηριστικά τοπόσημα της Πάτρας, το ρολόι που είναι τοποθετημένο στην πλατεία Τριών... ...

Πώς 12 αλλοιωμένες «σαλάτες του Καίσαρα» έφτασαν στον Άρειο Πάγο

15/07/2020 17:07 - Στο «μικροσκόπιο» του Αρείου Πάγου μπήκε η 5μηνη καταδίκη επιχειρηματία στον χώρο... ...

Πέτσας: O κορoνοϊός είναι εδώ και τρέφεται από τη χαλάρωσή μας

15/07/2020 17:07 - Για τον κορονοϊό που όπως είπε «είναι ακόμη εδώ και τρέφεται από τη χαλάρωσή μας... ...

Δένδιας: Αντιμετωπίζουμε κλιμακούμενη παραβατικότητα από την Τουρκία

15/07/2020 17:07 - Σε ενημέρωση των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, μέσω τηλεδιάσκεψης, αναφορικά με τα αποτελέσματα... ...

περισσότερα νέα »

Aγορές: Κίνδυνος απότομης προσγείωσης από τα εταιρικά αποτελέσματα

15/07/2020 8:07 - Πολλοί αναλυτές εξακολουθούν να ελπίζουν πως θα υπάρξει μια ανάκαμψη τύπου «V» στα εταιρικά κέρδη. Μια τόσο αισιόδοξη πρόβλεψη, όμως, αγνοεί την υψηλή πιθανότητα κάτι να... στραβώσει. ...

Η Δημοκρατία κινδυνεύει και χρειάζεται πραγματικούς «Πολίτες»

14/07/2020 8:07 - Η πανδημία μπορεί να αλλάξει ριζικά τις δυτικές δημοκρατίες, αλλά χωρίς σταθερή μεσαία τάξη υπάρχει ο κίνδυνος να επικρατήσει πλήρως η πλουτοκρατία. Το τέλος της εποχής της Θάτσερ, ο Κέυνς και η ανάγκη για μια νέα συναίνεση. ...

Η Δημοκρατία κινδυνεύει και χρειάζεται πραγματικούς πολίτες

14/07/2020 8:07 - Η πανδημία μπορεί να αλλάξει ριζικά τις δυτικές δημοκρατίες, αλλά χωρίς σταθερή μεσαία τάξη υπάρχει ο κίνδυνος να επικρατήσει πλήρως η πλουτοκρατία. Το τέλος της εποχής της Θάτσερ, ο Κέυνς και η ανάγκη για μια νέα συναίνεση. ...

Ο κορωνοϊός άλλαξε... ρότα στα εμπορικά πλοία

14/07/2020 8:07 - Πλοία με μέγεθος ενός γηπέδου ποδοσφαίρου παραμένουν δεμένα έξω από λιμάνια. Οι επιπτώσεις της πανδημίας στη ναυτιλία και τα σημάδια ότι οι αλλαγές που θα υπάρξουν θα είναι βαθιές και μακροπρόθεσμες. ...

Η Μέρκελ δεν θα κάνει το μεγάλο βήμα για την Ευρώπη

08/07/2020 8:07 - Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι καλό φάρμακο κατά της πανδημίας αλλά δεν αρκεί για να επιλύσει τα διαρθρωτικά προβλήματα της ευρωζώνης. Τα διδάγματα από το 2008 και τα κίνητρα πίσω από τη στροφή της καγκελάριου. ...

Ολη η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στους Financial Times

06/07/2020 14:07 - «Οι Ελληνες έχουν ωριμάσει πολύ», τόνισε ο πρωθυπουργός στη βρετανική εφημερίδα. «Θέλουμε να κάνουμε τις δικές μας μεταρρυθμίσεις», σημείωσε, αρνούμενος να δεχτεί επιπρόσθετους όρους για τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. ...

Ο πλανήτης δεν πρέπει να ξανακάνει το λάθος του 2008

06/07/2020 8:07 - Καθώς μπαίνει τέλος στα lockdown και οι οικονομίες ανακάμπτουν, θα είναι ουσιαστικής σημασίας να χαραχτούν οι σωστές οικονομικές πολιτικές. Πώς διαμορφώνεται το αύριο, ποιες είναι οι αβεβαιότητες και ποιο το μεγάλο κέρδος. ...

Μητσοτάκης: Δεν θα δεχτώ επιπλέον όρους για το Ταμείο Ανάκαμψης

05/07/2020 9:07 - Αρκεί η εξαμηνιαία αξιολόγηση των οικονομικών επιδόσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τονίζει στους FT, προσθέτοντας ότι κάθε κράτος-μέλος του ευρωπαϊκού Νότου το θεωρεί «πολιτικά απαράδεκτο». Οι Ελληνες έχουν ωριμάσει πολύ. ...

περισσότερα νέα »

Αναζήτηση

Δείκτες
Γενικός Δείκτης 637.29  (+10,521.50%)
FTSE 20 Large Cap 1,542.46  (+154,146.00%)
Δείκτης Αγοράς 387.10  (+12,803.33%)
FTSE Mid Cap 826.80  (+10,235.00%)
FTSE Τράπεζες 337.28  (+11,142.67%)
Συν. Απόδοση ΓΔ 1,065.76  (+106,476.00%)
Διεθνούς Δραστηριοποίησης
Plus
1,770.23  (+176,923.00%)
Mid & Small Cap
Θεμελιωδών Μεγεθών
2,447.00  (+122,250.00%)
  Τελευταία Ενημέρωση 15/07/20 18:17
* Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση από την Inforex SA

Χρηματιστήριο
Σύμβολο Τιμή Μεταβολή
 ΑΑΑΠ   2.60   +19.27% 
 ΠΡΔ   0.17   +18.75% 
 ΚΡΕΚΑ   0.18   +16.99% 
 ΛΕΒΠ   0.28   +12.00% 
 ΔΟΜΙΚ   0.29   +9.85% 
 ΜΙΝ   0.25   +6.96% 
 ΕΧ   1.10   +6.80% 
 ΑΣΚΟ   2.00   +6.38% 
 ΦΙΕΡ   0.34   +5.54% 
 ΙΝΤΕΤ   0.46   +5.06% 
  Τελευταία Ενημέρωση 15/07/20 18:17
* Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση από την Inforex SA
Σύμβολο Τιμή Μεταβολή
 ΒΙΣ   0.89   -19.82% 
 ΕΠΙΛΚ   0.16   -19.59% 
 ΣΠΙ   0.43   -9.62% 
 ΜΑΘΙΟ   0.38   -7.32% 
 ΜΕΡΚΟ   46.30   -5.89% 
 ΙΝΤΕΚ   0.96   -5.88% 
 ΚΕΚΡ   2.00   -5.44% 
 ΜΛΣ   0.57   -5.16% 
 ΣΠΥΡ   0.23   -5.00% 
 ΚΟΡΔΕ   0.18   -4.21% 
  Τελευταία Ενημέρωση 15/07/20 18:17
* Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση από την Inforex SA

Ισοτιμίες Νομισμάτων
 Σύμβολο   Τιμή 
 EUR/USD   1.18 
 EUR/GBP   0.92 
 EUR/JPY   128.55 
  Τελευταία Ενημέρωση