New York - London - Athens - Oslo
Τελευταία Νέα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

13/11/2019 15:43  Δείτε το Δελτίο Τύπου https://athexgroup.gr/documents/10180/5657427/165_9294_2019_Greek_1.pdf/5c23440a-7de4-4dbc-abcf-ea2499788333 ΧΑ sp ...

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε.-Ανακοίνωση για αποτελέσματα Φορολογικού Ελέγχου και Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού χρήσης 2018

13/11/2019 15:42  Η εταιρία EΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος της Εταιρίας για τη χρήση 2018, που διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α παρ. 1 του Ν. 4174/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας, και εκδόθηκαν οι αντίστοιχες Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης με Συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. ΧΑ sp ...

COCA-COLA HBC A.G.-Publication of Supplement dated 13 November 2019 to the Base Prospectus dated 24 April 2019 (as supplemented on 2 May 2019 and 8 October 2019)

13/11/2019 15:42  Coca-Cola HBC Finance B.V. (a private limited liability company incorporated in the Netherlands) EUR5,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme Guaranteed by: Coca-Cola HBC AG (a company incorporated with limited liability in Switzerland) Zug, Switzerland and Amsterdam, The Netherlands ? 13 November 2019 ? The following supplement has been approved by the Financial Conduct Authority and is available for viewing: Supplement dated 13 November 2019 relating to the Base Prospectus dated 24 April 2019 (as supplemented on 2 May 2019 and... ...

. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

13/11/2019 14:35  13/11/2019 B - F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Ομολογιών Η Εταιρεία με την επωνυμία «B-F Α.Β.Ε.Ε. Ενδυμάτων», κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 12/11/2019 προέβη στην αγορά 3 ιδίων ομολογιών με μέση τιμή κτήσης 929,97 ευρώ ανά ομολογία και συνολική αξία συναλλαγής 2.789,85 ευρώ, σε εκτέλεση της από 29.10.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 2 (παρ. 1,2 και 3)... ...

LAVIPHARM Α.Ε. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

13/11/2019 13:55  13/11/2019 Παιανία, 13 Νοεμβρίου 2019 - Η Lavipharm A.E. ανακοινώνει ότι από σήμερα, Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2019, ο κ. Παναγιώτης Γιαννουλέας, έμπειρο στέλεχος της φαρμακευτικής αγοράς, αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Operating Officer (COO) - Country Manager. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ COO ΧΑ sp ...

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

13/11/2019 13:54  13/11/2019 Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 Η Εταιρεία «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και το Νόμο 3556/2007, η εταιρεία «ELTRAK CP LIMITED», η οποία είναι νομικό πρόσωπο που δύναται να έχει στενούς δεσμούς με τον κ. Alexei Schreier, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.» σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, γνωστοποιεί ότι στις 12.11.2019 απέκτησε, δυνάμει χρηματιστηριακών συναλλαγών, 3.160 μετοχές της ... ...

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2(α) ΤΟΥ Ν. 3461/2006

13/11/2019 13:53  13/11/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2(α) ΤΟΥ Ν. 3461/2006 Σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Ν. 3461/2006, η εταιρεία με την επωνυμία «ELTRAK CP LIMITED» δηλώνει ότι στις 12.11.2019 απέκτησε συνολικά 3.160 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε." έναντι 3,30 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών. ΧΑ sp ...

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ Α.Ε.-Συναλλαγές της OPTIMA BANK A.E (ρυθμιζόμενη πληροφορία Ν.3556/2007)

13/11/2019 10:58  Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, σύμφωνα με τους Ν. 3556/2007 και 3606/2007, ανακοινώνει ότι η Τράπεζα OPTIMA BANK A.E. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές: Ημερομηνία Είδος Συναλλαγής Ποσότητα Χρηματοπιστωτικό Μέσο Αξία (σε ΕΥΡΩ) 12/11/2019 Πώληση 1.747 Μετοχές ΜΟΗ (ΚΟ) 37.396,52 Αγορά 1.064 Μετοχές ΜΟΗ (ΚΟ) 22.788,08 Αγορά ... ...

PROFILE A.E.B.E.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

13/11/2019 10:57  Η Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS - SOFTWARE A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), κατ΄ εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 , του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1052/2016 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στο πλαίσιο της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι την 12η Νοεμβρίου 2019 η Εταιρεία προέβη... ...

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2019

13/11/2019 10:12  Επισυνάπτεται αρχείο σε μορφή pdf. https://athexgroup.gr/documents/10180/5657427/63_9280_2019_Greek_1.pdf/e5bf24c6-44fe-49d3-88a0-b7baee98e921 ΧΑ sp ...

περισσότερα νέα »

Πλημμύρες στη Βενετία: Η ιστορική Βασιλική του Αγίου Μάρκου κινδυνεύει να πληγεί ανεπανόρθωτα

13/11/2019 17:11 - Η ζημιά που προκάλεσαν (και συνεχίζουν να προκαλούν) τα πλημμυρικά φαινόμενα που «χτύπησαν» τη Βενετία, είναι πιθανό να ανέλθει... ...

«Τι εμποδίζει εκείνον που σήμερα κρατάει μια μολότοφ από το να κρατήσει αύριο ένα περίστροφο;»

13/11/2019 17:11 - Την αυστηροποίηση των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα χαιρέτισαν στη Βουλή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας... ...

Μιχάλης Στασινόπουλος: Η απασχόληση στη μεταποίηση αυξάνεται με διπλάσιο ρυθμό από το σύνολο της οικονομίας

13/11/2019 17:11 - Τι ειπώθηκε στη συνέλευση της Ελληνικής Παραγωγής – παρέμβαση Αδωνι Γεωργιάδη για το ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών ...

Άγριες Μέλισσες: «Στο Διαφάνι γίνεται της… κακομηρούλας»

13/11/2019 17:11 - Οι «Άγριες Μέλισσες» καθηλώνουν από Δευτέρα έως Πέμπτη το τηλεοπτικό κοινό. Οι ιστορίες που... ...

Κίνηση τώρα: Ποιους δρόμους να αποφύγουν οι οδηγοί

13/11/2019 17:11 - Η κακοκαιρία Βικτώρια έκανε το θαύμα της και η Αθήνα έχει αυξημένη κίνηση στους δρόμους και το απόγευμα της... ...

Πότε δεν χάνεται η ρύθμιση χρεών

13/11/2019 17:11 - Οι φορολογούμενοι που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις περί οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων, υποβάλλοντας τις σχετικές δηλώσεις και πληρώνοντας τους αναλογούντες φόρους, μπορούν στη συνέχεια να υπαγάγουν τις βεβαιωμένες οφειλές τους σε πρόγραμμα νομοθετικής ρύθμισης τμηματικής καταβολής.  ...

Τροχαίο με λεωφορείο στη Σλοβακία, τουλάχιστον 13 νεκροί

13/11/2019 17:11 - Πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη 13 Νοεμβρίου, στη Σλοβακία, όταν ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με φορτηγό... ...

Τρία παιδιά μεταξύ των θυμάτων της βομβιστικής επίθεσης στο Αφγανιστάν

13/11/2019 17:11 - Τουλάχιστον 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, έχασαν σήμερα τη ζωή τους σε επίθεση... ...

περισσότερα νέα »

Market Beat: Το κλίμα διεθνώς βάρυνε και η ανοδική αντίδραση απειλείται

13/11/2019 10:11 - Μπορεί να αντέδρασε χθες η αγορά καθώς υπήρξαν τεχνικής υφής κίνητρα για διακοπή της καθόδου του Νοεμβρίου που εμφανίζει σειρά πτωτικών συνόδων με ενδιάμεσα δυο μόλις ανοδικές, αλλά το κλίμα των διεθνών που ήταν υπέρ ανάληψης ρίσκου, σήμερα είναι αρνητικότατο. ...

Νέα ρεκόρ για τους S&P και Nasdaq - Euro2day

12/11/2019 23:11 - Νέα ρεκόρ για τους S&P και Nasdaq  Euro2dayWall Street : Ελαφριά άνοδος με ιστορικό υψηλό για τον Nasdaq  News.in.grΣυνέχισε μόνο ο Nasdaq με νέο ρεκόρ στη Wall Street  Capital.grWall Street: Μικρές μεταβολές αλλά νέο ρεκόρ ο Nasdaq  LiberalΧρηματιστήριο Νέας Υόρκης: Το Facebook έφερε ρεκόρ στον δείκτη Nasdaq  iefimeridaΠροβολή πλήρους κάλυψης στην εφαρμογή Ειδήσεις Google ...

Κ. Χατζηδάκης: Παγκόσμιο το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα

12/11/2019 9:11 - Το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα οφείλεται στο ότι πλέον η χώρα επιστρέφει στην κανονικότητα, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, μετά και τις συμφωνίες που υπογράφηκαν με την επίσκεψη του προέδρου της Κίνας. ...

Νέο ρεκόρ για τον Dow Jοnes- Απώλειες για S&P, Nasdaq - Euro2day

11/11/2019 23:11 - Νέο ρεκόρ για τον Dow Jοnes- Απώλειες για S&P, Nasdaq  Euro2day ...

Ανοίγει η κινεζική αγορά για τον κρόκο Κοζάνης και τα ακτινίδια

11/11/2019 16:11 - Το «άνοιγμα» της κινεζικής αγοράς για δυο εμβληματικά προϊόντα πέτυχε η ελληνική κυβέρνηση με την υπογραφή δύο πρωτοκόλλων συνεργασίας στον τομέα των τροφίμων, όπως τόνισε σε δηλώσεις του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης, μετά από συνάντηση που είχε με κροκοπαραγωγούς από την Κοζάνη. ...

Κίνα και Ελλάδα δεσμεύονται να προωθήσουν την επένδυση της Cosco στον Πειραιά

11/11/2019 16:11 - Η Κίνα και η Ελλάδα συμφώνησαν να προωθήσουν την επένδυσης ύψους 600 εκατ. ευρώ της COSCO Shipping στον Πειραιά, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους να ενισχύσουν το ρόλο του ως διαμετακομιστικού κόμβου εμπορίου ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη. Πρόκειται για μία επένδυση που άρχισε το 2009 και στόχο πλέον έχει να αναδείξει το λιμάνι όχι απλώς στο μεγαλύτερο της Μεσογείου, αλλά σε ένα από τα τρία σημαντικότερα της Ευρώπης. Εξαιρετικά σημαντική και η χρηματοδότηση ύψους 140 εκατ. ευρώ που θα προσφέρει η ΕΤΕπ.  ...

Tο top 10 αμερικανικών εταιρειών με τη μεγαλύτερη ρευστότητα

11/11/2019 13:11 - Οδεύοντας προς το ήμισυ του δ’ τρίμηνου της τρέχουσας χρονιάς και απέχοντας 50 ημέρες από την ολοκλήρωσή της, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί ο κύκλος της ανακοίνωσης των εταιρικών αποτελεσμάτων για το γ’ τρίμηνο. Ένα τρίμηνο κατά το οποίο υπήρξαν μεγάλες αναταράξεις από τις εμπορικές συγκρούσεις και τα απογοητευτικά μηνύματα που έστειλαν οι μακροοικονομικοί δείκτες εξαιτίας αυτών. ...

Πότε και ποια στελέχη ευθύνονται για εταιρικά χρέη

11/11/2019 13:11 - Ρυθμίσεις που καθιστούν ευνοϊκότερο για στελέχη εταιρειών το καθεστώς αλληλέγγυας ευθύνης στην πληρωμή των φόρων περιλαμβάνει το άρθρο 28 του φορολογικού νομοσχεδίου. Ειδικότερα τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 50 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013) για την «αλληλέγγυα ευθύνη» και καθορίζονται προϋποθέσεις, προκειμένου να βεβαιωθούν φορολογικές οφειλές νομικών προσώπων σε βάρος των διοικητικών στελεχών τους, ως ευθυνομένων προσωπικά και αλληλέγγυα. ...

περισσότερα νέα »

Σλοβακία: 13 νεκροί και 20 τραυματίες από σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό

13/11/2019 17:11 - Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίσθηκαν σε σύγκρουση ανάμεσα σε ένα λεωφορείο και ένα φορτηγό στη δυτική Σλοβακία, ανακοίνωσε η αστυνομία. ...

Φρίκη στη Βρετανία: Έδεσε τη μητέρα με καλώδια και βίασε τα παιδιά της

13/11/2019 17:11 - Ο 34χρονος έχει επιτεθεί σεξουαλικά και έχει απαγάγει 11 γυναίκες και παιδιά... ...

Πακιστανικό αεροσκάφος μπήκε στο FIR Αθηνών

13/11/2019 17:11 - Ένα πακιστανικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας και συλλογής πληροφοριών τύπου P-3 Orion, χωρίς να καταθέσει... ...

Κατερίνα Γκαγκάκη: Δεκτή η παραίτησή της από τον Κώστα Μπακογιάννη

13/11/2019 17:11 - Δεκτή έκανε ο Κώστας Μπακογιάννης την παραίτηση της Κατερίνας Γκαγκάκη από τον δήμο Αθηναίων... ...

The 2Night Show: «Άγριες Μέλισσες» και «Final Four» στο πλατό του Αρναούτογλου

13/11/2019 17:11 - Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα ανοίξει τη πόρτα της εκπομπής του απόψε στις 23.45 και θα... ...

Καμπάνα… 702 ετών σε συνοριοφύλακες για διακίνηση μεταναστών

13/11/2019 17:11 - Με ποινές μαμούθ τιμωρήθηκαν δύο συνοριοφύλακες και ένας πολίτης οι οποίοι είχαν συλληφθεί το 2018... ...

Δήμαρχος Βενετίας: Εκατοντάδες εκατ. οι ζημιές από τις πλημμύρες

13/11/2019 17:11 - Το οικονομικό κόστος των πλημμυρών που πλήττουν τη Βενετία είναι πιθανό να ανέλθει σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, δήλωσε σήμερα ο δήμαρχος Λουίτζι Μπρουνιάρο, ενώ υψηλόβαθμος κληρικός δήλωσε πως η ιστορική Βασιλική του Αγίου Μάρκου στην πόλη κινδυνεύει να υποστεί «ανεπανόρθωτες» ζημιές. «Η Βασιλική υφίσταται δομική ζημιά ...

Στη Σαουδική Αραβία στις αρχές του 2020 ο Κυριάκος Μητσοτάκης

13/11/2019 17:11 - Πρόσκληση να επισκεφθεί τη Σαουδική Αραβία μετέφερε στον πρωθυπουργό ο Υπουργός Επικρατείας για Εξωτερικές... ...

περισσότερα νέα »

Η παγίδα της πρότασης Σολτς για πανευρωπαϊκή ασφάλιση καταθέσεων

13/11/2019 8:11 - Η φάκα πίσω από την στροφή στη ρητορική του Γερμανού υπουργού Οικονομικών στο θέμα της τραπεζικής ένωσης. Γιατί τα μειονεκτήματα υπερτερούν των πλεονεκτημάτων. Η σημασία της πολιτικής συγκυρίας στο SPD και η… ειρωνεία. ...

Η χαμένη ευκαιρία των Ισπανών πολιτικών

12/11/2019 8:11 - Τέσσερις κάλπες σε τέσσερα χρόνια και η χώρα εμφανίζεται να αδυνατεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Οι νέες ισορροπίες στο πολιτικό σύστημα, το «λάθος» του Απριλίου και οι λίγες επιλογές Σάντσεθ. ...

Το ράλι στις αγορές και γιατί τα hedge funds έχουν νεύρα

11/11/2019 8:11 - Πίσω από τα θετικά πρωτοσέλιδα και τα ρεκόρ σε Wall Street και Ευρώπη μπορεί να κρύβονται σημαντικά προβλήματα στις διεθνείς αγορές. Γιατί κάποιοι διαχειριστές φοβούνται την περίοδο ευφορίας και πώς πρέπει να κινηθούν οι επενδυτές. ...

Επιστρέφουν στις μετοχές οι επενδυτές

10/11/2019 8:11 - Εβδομαδιαίες εισροές $7,5 δισ. κατέγραψαν funds και ETF που επενδύουν σε μετοχές, καθώς επιστρέφει η αισιοδοξία για αποκλιμάκωση της εμπορικής κόντρας. Πώς επηρεάζουν το κλίμα οι μειώσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. ...

Ζούμε την εποχή της δημοκρατίας σε αδιέξοδο

10/11/2019 8:11 - Ο πολιτικός κατακερματισμός και η άνοδος ακραίων κομμάτων οδηγεί σε συνεχείς εκλογές που δεν επιτρέπουν το σχηματισμό κυβερνήσεων. Τα παραδείγματα Ισπανίας και Ισραήλ και τα σύννεφα πάνω από το Βερολίνο. Γιατί η Βρετανία κινδυνεύει να μπει στη λίστα. ...

Πώς θα μοιάζουν τα γραφεία το 2050

10/11/2019 8:11 - Εφαρμογές που ξέρουν ποια θερμοκρασία προτιμούμε, πόσο φως χρειαζόμαστε και τι καφέ πίνουμε είναι ήδη παρούσες. Η τεχνολογία, όμως, υπόσχεται ακόμα περισσότερες καινοτομίες αλλά και λιγότερη ιδιωτικότητα. ...

Οι επενδυτές επιστρέφουν στην Ελλάδα

09/11/2019 8:11 - Οποιος ήταν αρκετά τυχερός ή τολμηρός ώστε να τοποθετηθεί στο ζενίθ της ελληνικής κρίσης του 2015, έχει υπερτριπλασιάσει τα κεφάλαιά του. Πόσο ελκυστικές είναι όμως τώρα οι επενδύσεις στη χώρα; Τι λένε οι fund managers. ...

Η επέλαση της απολυταρχίας και η παρακμή της Δύσης

07/11/2019 8:11 - H παγκόσμια τάξη που σχεδίασαν οι ΗΠΑ προς όφελος των χωρών της Δύσης βρίσκεται σε κρίση. Ποιες δυνάμεις μπορεί να επιβραδύνουν την αποσύνθεσή της. Τι προμηνύουν οι πολιτικές εξελίξεις στην Κίνα. ...

περισσότερα νέα »

Αναζήτηση

Δείκτες
Γενικός Δείκτης 870.93  (+10,786.63%)
FTSE 20 Large Cap 2,179.24  (+108,862.00%)
Δείκτης Αγοράς 540.02  (+10,700.40%)
FTSE Mid Cap 1,192.54  (+119,154.00%)
FTSE Τράπεζες 851.84  (+10,548.00%)
Συν. Απόδοση ΓΔ 1,419.76  (+141,876.00%)
Διεθνούς Δραστηριοποίησης
Plus
2,301.86  (+114,993.00%)
Mid & Small Cap
Θεμελιωδών Μεγεθών
2,843.23  (+142,061.50%)
  Τελευταία Ενημέρωση 13/11/19 17:32
* Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση από την Inforex SA

Χρηματιστήριο
Σύμβολο Τιμή Μεταβολή
 ΛΕΒΚ   0.20   +28.95% 
 ΔΟΥΡΟ   0.23   +20.00% 
 ΚΡΕΚΑ   0.04   +19.12% 
 ΜΕΒΑ   1.78   +14.10% 
 ΜΑΘΙΟ   0.31   +13.14% 
 ΙΝΤΕΚ   0.95   +10.53% 
 ΟΠΤΡΟΝ   2.12   +9.28% 
 ΕΛΒΕ   4.78   +8.64% 
 ΝΑΥΠ   0.75   +5.63% 
 ΕΠΙΛΚ   0.26   +5.60% 
  Τελευταία Ενημέρωση 13/11/19 17:31
* Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση από την Inforex SA
Σύμβολο Τιμή Μεταβολή
 ΠΑΣΑΛ   0.16   -19.60% 
 ΛΕΒΠ   0.21   -11.02% 
 ΜΙΝ   0.28   -9.55% 
 ΝΤΟΠΛΕΡ   0.25   -8.03% 
 ΛΟΓΟΣ   0.42   -7.56% 
 ΧΑΙΔΕ   0.69   -7.43% 
 ΛΑΒΙ   0.21   -4.55% 
 ΜΛΣ   1.07   -4.05% 
 ΠΡΟΦ   3.55   -4.05% 
 ΕΛΙΝ   1.90   -4.04% 
  Τελευταία Ενημέρωση 13/11/19 17:31
* Δεδομένα με 15 λεπτά καθυστέρηση από την Inforex SA

Ισοτιμίες Νομισμάτων
 Σύμβολο   Τιμή 
 EUR/USD   1.18 
 EUR/GBP   0.92 
 EUR/JPY   128.55 
  Τελευταία Ενημέρωση