New York - London - Athens - Oslo

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 31ης Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

11/07/2019 09:51
10 Ιουλ 2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 31ης Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. http://www.helex.gr/documents/10180/5527440/57_5561_2019_Greek_1.pdf/cd146d79-3455-4a3b-8b44-820e99a7a483 ΧΑ