New York - London - Athens - Oslo

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

11/07/2019 11:23
Η εταιρεία ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. βάσει του άρθρου 14 του νόμου 3556/2007 ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 11/07/2019 γνωστοποίηση του νόμου 3556/2007 που έλαβε: ?Ο κ. ΜΠΙΘΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ μεταβίβασε κατά την συνεδρίαση του Χ.Α. της 10/07/2019 134.582 (εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα δύο) μετοχών και αντιστοίχων δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας "ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.". Με την μεταβίβαση αυτή έχει κατέλθει του ορίου του 5%. Πλέον διαθέτει 445.005 μετοχές και αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 4,00%. ΧΑ