New York - London - Athens - Oslo

ΙΑΣΩ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών

30/03/2021 09:45
30/03/2021 Η ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ? ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ? ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ? ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. (η Εταιρεία) γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και σε υλοποίηση και εφαρμογή της από 09/09/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 20/11/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 29/03/2021, μέσω του μέλους του Χ.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ, σε αγορά 326 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,3325 ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 434,40 ευρώ. ΧΑ