New York - London - Athens - Oslo

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. Αποτελέσματα 2020 - Καθαρά κέρδη μετά από φόρους EUR3,9 εκ. (1)

30/03/2021 09:39
29 Μαρ 2021 Σχολιασμός Αποτελεσμάτων Ο κύκλος εργασιών του έτους 2020 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώθηκε σε EUR30,74 εκ., έναντι EUR33,37 εκ της αντίστοιχης χρήσης του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 7,9%. Το 53% σχεδόν του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από έσοδα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ποσοστό 19% αφορά σε έσοδα που διαμορφώνονται με γνώμονα το ύψος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς ενώ το 28% από υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος στους συμμετέχοντες στην ελληνική κεφαλαιαγορά και σε άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό που είναι αδειοδοτημένοι να λειτουργούν αγορές. Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών με παρεπόμενες υπηρεσίες για το 2020 ανήλθε σε EUR21,2 εκ έναντι EUR18,9 εκ το 2019, αυξημένο κατά 12,2%. Σημειώνεται ότι η μεταβολή προέρχεται κυρίως από τις αμοιβές προσωπικού όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την λειτουργική αναδιοργάνωση, την αμοιβή συμβούλων για τη βελτίωση της επιχειρησιακής οργάνωσης καθώς και από το κόστος συντήρησης τεχνολογικών υποδομών που αποκτήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του 2020 διαμορφώθηκαν σε EUR8,34 εκ., μειωμένα κατά 37% σε σχέση με τα EUR13,24 εκ. του 2019. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το 2020 διαμορφώθηκαν στα EUR4,13 εκ. έναντι EUR9,15 εκ. το 2019, παρουσιάζοντας μείωση 54,9%. Για το 2020, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα EUR3,87 εκ. έναντι EUR6,08 εκ. το 2019, παρουσιάζοντας μείωση 36,4%. Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε EUR0,061 έναντι EUR0,097 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Πρόταση μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου Στη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, ενέκρινε την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση για το 2020 και αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος EUR0,07 ανά μετοχή. Επίσης, το ΔΣ της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου ύψους EUR0,07 ανά μετοχή. Οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής του μερίσματος έχουν ανακοινωθεί στο από 05.02.2021 δημοσιευθέν οικονομικό ημερολόγιο, ενώ οι ημερομηνίες αποκοπής και καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα προσδιοριστούν μετά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. ΧΑ